بازدید مهندس علیزاده از کارخانه فولاد بوتیای ایرانیان

مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان با هیئت همراه از بخش های مختلف کارخانه فولاد بوتیای ایرانیان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان با هیئت همراه از بخش های مختلف کارخانه فولاد بوتیای ایرانیان بازدید نمودند.

در این سفر ضمن بازدید از قسمت های مختلف در حال ساخت، مدیر کارخانه نیز توضیحاتی در خصوص نیاز آبی کارخانه و اقدامات انجام شده در زمینه صرفه جویی در مصرف آب و بازچرخانی آب به نحوی که حداکثر استفاده را از آب برده شود ارائه کرد.

همچنین در خصوص احتمال آلودگی های زیست محیطی کارخانه نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات