دوستان حضور پر شکوه امروز مردم در راهپیمایی چهلمین‌ سالگرد...

حضور‌ پر رنگ‌مردم کاملا قابل پیش بینی بود. امروز آحاد مردم از بینش و شعور سیاسی بسیار بالایی برخوردارند. امروز شاهد بودیم علیرغم نگرانی‌ بخش اعظمی از‌جامعه بخاطر مشکلات اقتصادی و معیشتی همواره اصل نظام را بر خواستگاه خود ترجیح داده و با بصیرت تمام پیامی تاثیر گذار به دنیا و برخی از‌مسولین کم‌توجه صادر کردند. امروز‌مردم‌با این‌حضور اصل نظام را دوباره تثبیت کردند و به دنیا اعلام‌کردند عاشق امام ره. پایبند به خون شهداء و مدافع حریم‌ولایتتد.

بنظر بنده هیچ عاملی جز عشق به نظام نمیتوانست حماسه امروز را رقم بزند.اما بخش دیگر این‌پیام‌فریاد مظلومانه مردم برای محدود مسولینی که اولویتشان بغیر از‌معیشت‌مردم و خدمت است صادر شد.آنهاییکه در مصادر و مسندها نشستند و بی تفاوت در قبال خدمت و سلامت امور روزگار سپری ‌میکنند یادشان باشد این نظان‌ بر‌امواج خون شهدا شناور است و این ‌مردم صاحبان اصلی پرچم همیشه برافراشته نظام هستند و خواهند بود.‌انهاییکه میز را تکیه‌گاهی امن برای گذران امور خود و اطرافیان میدانند بد نیست بدانند که اگر کرامت خون شهدا و رهبری مدبرانه رهبر معظم ‌انقلاب و نیز تلاش شبانه روزی بخش مهمی از اضلاع نظام نبود امروز شاهد این ارامش وامنیت و تکیه بر این‌ جایگاهها نبودیم. ما باید بگوش و به هوش باشیم که در خدمت واصلاح امور سر سوزنی کوتاهی کردن‌ خیانت به خون شهداء. امام .رهبری و این‌مردم مظلوم ‌انقلابی خواهد بود. به امید روزیکه همه مسولین یکپارچه و با گذشت از نفسانیات خادمین واقعی مردم ‌باشند گرچه اغلب مسولین نظام .دلسوخته و پرچمدار حق و عدالتند.....

بهرام‌ درویشی

رییس‌هیئت مدیره و مدیر عامل

شایان ذکر است مدیران، وکارکنان شرکت آب منطقه ای به مانند  همه آحاد مردم در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور و شرکت  فعالانه داشتند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات