معاونت منابع انسانی، مالی وپشتیبانی باید بتواند زیرساختهای برنامه ریزی و چشم انداز متعالی شرکت را فراهم سازد

معاونت منابع انسانی، مالی وپشتیبانی باید بتواند زیرساختهای برنامه ریزی و چشم انداز متعالی شرکت را فراهم سازد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه ای که با حضور مدیرعامل، ومعاون منابع انسانی، مالی وپشتیبانی شرکت، ذیحساب، مدیران، روسای گروه و همکاران این معاونت در سالن جلسات برگزار گردید بر لزوم تعالی سازمانی و برنامه ریزی های لازم برای ساماندهی منابع انسانی و مالی تاکید گردید. دراین جلسه که با سخنان قبادی معاون منابع انسانی، مالی وپشتیبانی شرکت آغاز گردید بر رعایت آیین نامه های موجود و اولویت بندی در هزینه های شرکت برون سپاری، جانمایی صحیح نیروی انسانی، جانشین پروری و مستند سازی اموال و دارئیها تاکید گردید. درادامه مدیر منابع انسانی، آموزش و رفاه، مدیر امور خدمات وپشتیبانی، مدیرامور مالی وذیحسابی و روسای گروههای مختلف به بیان نظرات ودیدگاههای خود پرداختند. درویشی مدیرعامل شرکت ضمن اشاره به اهمیت معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی در نظام بخشیدن شرکت، بیشترین مسئولیت شرکت داری را متوجه این معاونت دانست و بر ایجاد برنامه ریزی ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات