تقدیر مشاور وزیر در مورد پیگیری های ویژه از رئیس اداره منابع آب شهرستان شبستر

تقدیر مشاور وزیر در مورد پیگیری های ویژه از رئیس اداره منابع آب شهرستان شبستر

مشاور وزیر در مورد پیگیری های ویژه از رئیس اداره منابع آب شهرستان شبستر قدردانی نمود. به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مشاور وزیر در مورد پیگیری های ویژه از همکاری مهندس ساسان نویدی، رئیس اداره منابع آب شهرستان شبستر در خصوص تهیه گزارش از عملکرد شرکت های تابعه وزارت نیرو و میزان رضایتمندی مشترکین قدردانی نمود.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات