کسب رتبه دوم هشتمین جشنواره روابط عمومی های برتر ص...

کسب رتبه دوم هشتمین جشنواره روابط عمومی های برتر ص...

افتخاری دیگر برای روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی

کسب رتبه دوم هشتمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت آب وفاضلاب کشور

روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی در هشتمین دوره انتخاب روابط عمومی های برتر صنعت آب وفاضلاب کشور موفق به کسب رتبه دوم این جشنواره شد.

این جشنواره همه ساله توسط شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور برگزار و درآن عملکرد روابط عمومی های شرکت های آب وفاضلاب شهری و روستایی کشور درزمینه های ارتباطات،مطالعات اجتماعی، انتشارات، آموزش همگانی و مدیریت و برنامه ریزی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات