آیین بهره برداری از پست ۲۳۰ کیلوولت لجور به روایت تصویر

آیین بهره برداری از پست ۲۳۰ کیلوولت لجور به روایت تصویر

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای باختر

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای باختر

  شرکت برق منطقه ای باختر

  شرکت برق منطقه ای باختر یک شرکت در شهر اراک می باشد

   نظرات