نمونه گواهی پایان عملیات ساختمانی پیشنهادی در بخش های مختلف ساختمان

نمونه گواهی پایان عملیات ساختمانی پیشنهادی در بخش های مختلف ساختمان

نمونه گواهی پایان عملیات اجرایی ساختمان پیشنهادی ذیل می بایستی توسط ناظران در بخش های سازه یا  معماری و  تاسیسات برقی و مکانیکی توسط مهندسان ناظر مربوطه تکمیل سپس ناظر اصلی نسبت به تکمیل گواهی پایان عملیات اجرایی ساختمان با قید شماره ثبت گواهی پایان عملیات ساختمانی در دبیرخانه سازمان در سه رشته دیگر اقدام خواهد نمود .


جهت دانلود نمونه گواهی پایان عملیات ساختمانی پیشنهادی در بخش های مختلف ساختمان کلیک نمایید
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات