مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید اداره راه و شهرسازی شهرستان هشت...

مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید اداره راه و شهرسازی شهرستان هشت...

رضازاده در شروع مراسم ضمن تشکر ویژه از فرماندار محترم و بیان قسمتی از عملکرد اداره کل در شهرستان هشترود  برای روسای سابق و جدید شهرستان هشترود آرزوی موفقیت و سربلندی نمود.

در این مراسم ابلاغ آقای احد خالقی به عنوان سرپرست جدید این شهرستان قرائت و توسط فرماندار محترم تقدیم ایشان گردیده و از زحمات آقای علی اکبری به عنوان رئیس سابق قدردانی گردید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات