در حین گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت:
  
  دستگیری شکارچیان متخلف در کنگاور

در حین گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت: دستگیری شکارچیان متخلف در کنگاور

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات