حضور شهردارمردمی وشورای محترم شهر در راهپیمای روز ۲۲بهمن در چهل سالگی انقلاب اسلامی عجب شیر

حضور شهردارمردمی وشورای محترم شهر در راهپیمای روز ۲۲بهمن در چهل سالگی انقلاب اسلامی عجب شیر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات