بازدید شهردار خوی از پروژه های عمرانی و محل اجرای پروژه های جدید

بازدید شهردار خوی از پروژه های عمرانی و محل اجرای پروژه های جدید

بازدید شهردار خوی از پروژه های عمرانی و محل اجرای پروژه های جدید
لینک اصل خبر در سایت شهرداری خوی

  منبع خبر

  شهرداری خوی

  شهرداری خوی

  شهرداری خوی یک شهرداری در شهر خوى می باشد

   نظرات