برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی چهل سالگی در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط شهرداری خرمشهر

برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی چهل سالگی در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط شهرداری خرمشهر

برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی چهل سالگی در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط شهرداری خرمشهر

جشنواره فرهنگی ورزشی چهل سالگی ........

سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات