گزارش فعالیت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بروجرد (شماره ۵۷) / موضوع جلسه: بازدید میدانی از سالن های ورزشی شهرداری در سطح شهر

گزارش فعالیت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بروجرد (شماره ۵۷) / موضوع جلسه: بازدید میدانی از سالن های ورزشی شهرداری در سطح شهر

اعضای کمیسیون حاضر در جلسه: جناب آقای موسی نیکوکار، جناب آقای دکتر محمد پرهام، جناب آقای دکتر رضا بهنود، جناب آقای فریبرز محسنی، جناب آقای محمد ابراهیم بیاتی

اعضای شورا که به عنوان مهمان در کمیسیون حضور داشتند: سرکار خانم اشرف چگنی، آقای داوود گودرزی

مصوبات: تمامی درآمدهای حاصل از سالنهای ورزشی صرف تجهیز، بهسازی، نصب دوربین و غیره گردد و نیز در حدی از این درآمد صرف تشکیل تیم های ورزشی حرفه ای بسکتبال، والیبال، فوتسال و غیره شود و همچنین به اهدای جوایز به ورزشکاران هر رشته اختصاص یابد. دور تا دور سالن های ورزشی نیز ضربه گیر نصب شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بروجرد

  منبع خبر

  شهرداری بروجرد

  شهرداری بروجرد

  شهرداری بروجرد یک شهرداری در شهر بروجرد می باشد

   نظرات