نامزدهای سمت شهرداری اراک برنامه های خود را ارائه کردند

نامزدهای سمت شهرداری اراک برنامه های خود را ارائه کردند

به گزارش اداره ارتباطات واموربین الملل شهرداری اراک، کاندیدای منتخب اعضای شورای اسلامی در سالن جلسات شورای شهر برنامه های خود را برای تصدی سمت شهرداری اراک ارائه کردند.
جلسه ارائه برنامه های گزینه های مطرح شده برای تصدی سمت شهرداری اراک در شورای شهر برگزار شد.
در ابتدا محمد عسگری، اولین گزینه شورای شهر اراک قریب به دو ساعت برنامه های مدیریتی خود را برای تصدی سمت شهرداری ارائه نمود و پس از آن محمدکریم شفیعی، برنامه های خود را ارائه کرد.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات