انتخاب کارشناس حقوقی شرکت توزیع برق سمنان به عنوان برتر

انتخاب کارشناس حقوقی شرکت توزیع برق سمنان به عنوان برتر

از سوی شرکت توانیر اعلام شد ؛

انتخاب کارشناس حقوقی شرکت توزیع برق سمنان به عنوان برتر

از سوی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ، کارشناسان حقوقی شرکت توزیع برق استان سمنان به عنوان برتر معرفی شد .

هاشم شهریار مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر با ارسال نامه ای ، محسن حسن آبادی را به عنوان کارشناس حقوقی برتر شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان اعلام کرد .

گفتنی است : جدیت و پشتکار در وظایف محوله و همچنین ارائه پیشنهادهای کاربردی جهت بهبود امور ، به عنوان شاخص های انتخاب کارشناس حقوقی این شرکت به عنوان برتر محسوب می شوند. لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات