اطلاعیه مهم/ لزوم ارسال نقشه های طراحی شده در سال ۹۷ به سازمان از طریق کارتابل

اطلاعیه مهم/ لزوم ارسال نقشه های طراحی شده در سال ۹۷ به سازمان از طریق کارتابل

قابل توجه کلیه مهندسان طراح ؛

در راستای اجرای بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به منظور نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی با عنایت به بند۳ برگه تعهد خدمات طراحی ،تمامی مهندسانی که در سال ۹۷ خدمات طراحی ارایه نموده اند ، می بایستی فایل نقشه های طراحی شده به همراه مستندات مربوط اعم از فایل محاسباتی و مشخصات فنی برای طراحی سازه و فایل بروکف برای طراحی معماری را از طریق کارتابل الکترونیکی ارسال نمایند .خروج کارهای طراحی از سامانه در انتهای سال منوط به ارسال مدارک می باشد .


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات