پیشنهاد تشکیل دبیرخانه دایمی مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان در استان البرز

پیشنهاد تشکیل دبیرخانه دایمی مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان در استان البرز


پیشنهاد تشکیل دبیرخانه دایمی مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان در استان البرز

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، در دیدار با مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان گزارشی از عملکرد سازمان در حوزه ترویج مقررات ملی ساختمان و تلاش در جهت تدوین کتاب های راهنما و آموزش های تکمیلی برای مهندسان عضو سازمان ارایه کرد.

مهندس مانی فر ضمن تقدیر ازتالیف این کتاب ها و زحمات مولفین آن، تالیف اینگونه کتب را از خدمات سازمان های نظام مهندسی برشمرد که بسیار قابل توجه و تقدیر است.

وی بر هماهنگی بیشتر بادفتر تدوین مقررات ملی ساختمان برای انتشار و ویرایش های بعدی این گونه کتاب ها تاکیدکرد.

در ادامه با اشاره به تلاش های علمی و تحقیقات در حال انجام در زمینه ژئوتکنیک و مسایل مربوط به گودبرداری و سازه های نگهبان در استان البرز، مهندس غلامی رئیس سازمان پیشنهاد داد تا دبیرخانه دایمی مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در استان البرز تشکیل شود که مورد استقبال مدیرکل مقررات ملی و کنترل ساختمان قرار گرفت و ابراز امیدواری کردبا توجه به سوابق موجود با این امر موافقت شود.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات