رویای اتصال استان ایلام به راه آهن سراسری به واقعیت پیوست

رویای اتصال استان ایلام به راه آهن سراسری به واقعیت پیوست

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات