رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور شهادت مظلومانه جمعی از مدافعان وطن در حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان را تسلیت گفت

رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور شهادت مظلومانه جمعی از مدافعان وطن در حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان را تسلیت گفت

معاون عمران و توسعه امور شهر ی و روستا یی وز ی ر کشور و ر یی س سازمان شهردار ی ها و ده ی ار ی ها ی کشوردر پ ی ام ی شهادت مظلومانه جمع ی از مدافعان امن ی ت و مرزها ی کشور در حمله ترور ی ست ی استان س ی ستان و بلوچستان را تسل ی ت گفت.

به گزارش روابط عموم ی سازمان شهردار ی ها و ده ی ار ی ها ی کشور، متن پ ی ام دکتر مهد ی جمال ی نژاد به ا ی ن شرح است:

"حمله ناجوانمردانه ترور ی ست ی شب گذشته که موجب شهادت جمع ی از ن ی روها ی جان بر کف سپاه پاسداران انقلاب اسلام ی ، مدافعان امن ی ت و مرزها ی کشور و فرزندان شر ی ف ملت ا ی ران شد؛ نشانه ضعف و خشم کوردلان در برابر نما ی ش اقتدار ملت بزرگ ا ی ران در جشن چهل سالگ ی پ ی روز ی انقلاب اسلام ی بود.

ترور و جنا ی ت، آن هم درست پس از جشن بزرگ مل ی چهلم ی ن سالگرد انقلاب شکوهمند اسلام ی و دق ی قا درا ی ام ی که جهان در مقابل عظمت و اتحاد ملت ما زبان به تحس ی ن گشوده و سر تعظ ی م فرود آورده بود و با هدف تحت الشعاع قرار دادن ا ی ن حرکت عظ ی م مل ی ، پ ی ام ی جز زبون ی دشمنان، تداوم توطئه آفر ی ن ی استکبار جهان ی و عوامل نشاندار آنها در منطقه نداشته و البته به لطف و مدد اله ی ، نت ی جه ا ی ن ی ز جز وحدت و ی گانگ ی مردم عز ی ز ما در پ ی نخواهد داشت.

ا ی نجانب ضمن عرض تسل ی ت به عموم هموطنان بو ی ژه هم استان ی ها ی قهرمان و فداکار اصفهان ی و ابراز همدرد ی با خانواده شهدا ی عز ی ز، علو درجات شهدا ی والامقام و شفا ی عاجل مصدوم ی ن گرام ی را از خداوند متعال خواستارم."

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات