برگزاری جلسه مشترک شورای اداری و شورای فرهنگ عمومی استان کرمان که با حضور سید‌عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل حفاظت محیط وجمعی از مدیران استان

برگزاری جلسه مشترک شورای اداری و شورای فرهنگ عمومی استان کرمان که با حضور سید‌عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل حفاظت محیط وجمعی از مدیران استان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات