گزارش تصویری/ دیدار مدیر بانک ملی مرکزی و هیئت همراه با دکتر جافری شهردار بروجرد پیرو معوقات بانکی شهرداری به بانک ملی وبالعکس

گزارش تصویری/ دیدار مدیر بانک ملی مرکزی و هیئت همراه با دکتر جافری شهردار بروجرد پیرو معوقات بانکی شهرداری به بانک ملی وبالعکس

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بروجرد

  منبع خبر

  شهرداری بروجرد

  شهرداری بروجرد

  شهرداری بروجرد یک شهرداری در شهر بروجرد می باشد

   نظرات