برگزاری جلسه راهبردی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی

جلسه راهبردی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، معاون حفاظت و بهره برداری و مدیران حوزه حفاظت و بهره برداری این شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه راهبردی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۹۷ با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس عرب پور معاون حفاظت و بهره برداری و مدیران حوزه حفاظت و بهره برداری این شرکت در محل اتاق مدیریت عامل برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های کشاورزی و صنعت در سطح استان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد نصب کنتور بر روی چاه ها در شهرهای شمالی استان سرعت پیدا کند.

همچنین در خصوص چگونگی اعمال ضریب تعدیل بر روی پروانه چاه های کشاورزی نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات