مدیرحفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای همدان مطرح کرد:

حفظ کشاورزی با حفظ آب امکانپذیر است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، دکتر احمدی رحمت مدیرحفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای همدان در همایش سالانه انجمن صنفی کشاورزان شهرستان همدان ضمن تشریح وضعیت منابع آبی استان و شهرستان گفت: راه حل حفظ و تداوم کشاورزی حفاظت از منابع آبی است.

وی افزود: بهره برداری به اندازه ظرفیت دشت ها و آبخوانها در قالب آب قابل برنامه ریزی مهمترین راهکار در حفظ منابع آبی است.

احمدی رحمت گفت: یکی از مهمترین راههای کنترل بهره برداری و مدیریت مصرف در بخش کشاورزی را نصب کنتور بر روی این چاه ها عنوان کرد.

مدیرحفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای همدان تاکید کرد: ارائه الگوی کشت متناسب با آب قابل برنامه ریزی از سوی سازمان جهاد کشاورزی و رعایت آن از سوی کشاورزان ضروری است که تضمین تداوم کشاورزی را در بر خواهد داشت.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای همدان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای همدان

    شركت آب منطقه‌ای همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات