انتخابات ریس شورای هماهنگی مدیریت بحران شرکتهای تابعه وزارت نیرو در استان برگزار شد

انتخابات ریس شورای هماهنگی مدیریت بحران شرکتهای تابعه وزارت نیرو در استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای البرز انتخابات ریس شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در بین شرکتهای تابع وزارت نیرو البرزبه ریاست آب منطقه ای برگزار شد. در این جلسه که همه مدیران بحران شرکتهای تابع وزارت نیرو در استان حضور داشتند آقای مهندس کارور مدیر بحران آبفای استان به عنوان ریس شورای هماهنکی مدیریت بحران انتخاب واز زحمات آقای مهندس منصوری به خاطر زحمات شان در مدت یک سال تصدی این شورا تقدیروتشکر شد مهندس منصوری مدیر دفتر بحران آب منطقه ای البرز به عنوان ریس شورای هماهنگی مدیریت بحران وپدافند غیر عامل صنعت آب وبرق منطقه مرکزی وشمال کشور در نشست روسای شورای هماهنگی مدیریت بحران وپدافند غیر عامل استانهادر آذر ماه ۹۷ با اکثریت آرا انتخاب شد.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

منبع خبر

شبکه خبری آب کشور

شبکه خبری آب کشور

شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات