ذیحساب جدید شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان معرفی شد .

ذیحساب جدید شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان معرفی شد .

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات