استقرار و فعالیت میز خدمت برق در مساجد روستاهای استان سمنان

استقرار و فعالیت میز خدمت برق در مساجد روستاهای استان سمنان

به مناسبت چهل سالگی انقلاب انجام شد؛

استقرار و فعالیت میز خدمت برق در مساجد روستاهای استان سمنان

به مناسبت چهل سالگی انقلاب ، ۴۳ میزخدمت برق در مساجد روستاهای استان سمنان تشکیل و فعالیت نمود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان باعنوان این مطلب بیان داشت: به منظور ارتباط چهره به چهره و بررسی و رسیدگی حضوری به مسائل و مشکلات احتمالی مردم در حوزه برق ، میزخدمت در مساجد روستاهای استان مستقر و به موارد مطروحه در حوزه ماموریت و مسئولیت این شرکت پاسخگوئی شد.

سیدمحمد موسوی زاده اظهارداشت: این طرح از ۲۵ دی لغایت ۱۸ بهمن ماه سال جاری در نظر گرفته شده و با حضور مدیرتوزیع برق ، روسای بهره برداری و خدمات مشترکین و همچنین نماینده پایگاه بسیج و رابط روابط عمومی، در کلیه شهرستان های استان به اجرا درآمده است.

وی بااشاره به این که با تشکیل میزهای خدمت برق در ۴۳ روستای استان، ۱۳۷ نفر مراجعه کننده ، موارد خود را با همکاران این شرکت مطرح نموده اند یادآور شد: مدیران و کارشناسان مدیریت های توزیع برق ، قبل از استقرار و فعالیت در میزخدمت ، شبکه و تاسیسات توزیع برق و همچنین وضعیت روشنائی معابر روستای موردنظر را به صورت میدانی بازدید نموده و موارد لازم در خصوص مدیریت بهینه مصرف راهم در جمع مراجعه کنندگان به مساجد ارائه نموده اند.

وی تصریح کرد: ۳۲ درخواست در ارتباط با روشنائی معابر، شرایط استفاده از انرژی خورشیدی یک مورد ، شش تقاضا برای اصلاح و تغییر تعرفه ، ۲۴ مورد در زمینه جابه جائی و اصلاح شبکه و پایه های برق، سوال و ابهام ۱۴ مراجعه کننده پیرامون صورت حساب برق مصرفی، راهنمایی لازم به ۲۹ نفر برای نحوه ارائه درخواست و مدارک مورد نیاز جهت انشعاب های برق خانگی، صنعتی، کشاورزی و تجاری ، یک تقاضا برای افزایش قدرت دیماند، رفع حریم شبکه چهارمورد، درخواست هشت مشترک برای جابه جائی و ادغام کنتورهای برق ، یک مورد قطع و وصل فیوز کنتور، درخواست سه اشتراک برای اصلاح کابل سرویس انشعاب، توضیحات لازم به دو نفرکه انشعاب برق آنان ابطال شده، یک گزارش موضوع نوسان ولتاژ ، یک تقاضا برای استخدام و ۱۰ مراجعه کننده نیز برای تغییرنام اشتراک به میزخدمت برق مراجعه داشته اند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات