پانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندس و معرفی مهندس برتر

پانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندس و معرفی مهندس برتر

اطلاعات بیشتر و ثبت نام مراجعه به سایت : www.engday.ir

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات