محور ایلام- حمیل در حوزه استحفاظی استان چهارخطه خواهد شد

محور ایلام- حمیل در حوزه استحفاظی استان چهارخطه خواهد شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات