شانزدهمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان برگزار شد.

شانزدهمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان برگزار شد.

سلطانی در ابتدای جلسه پس از تشکر از حضور اعضای ستاد بازآفرینی در خصوص دستور جلسه با عنوان تعریف و تصویب فعالیت پروژه ها دربرنامه اجرایی بازآفرینی شهری در سال ۱۳۹۸ استان از محل اعتبارات ردیف های دائمی بازآفرینی شهری در اجرای ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توضیحات لازم را ارائه داده و گفت در صورت تصویب در این جلسه، مراتب به شرکت بازآفرینی شهری کشور برای تصویب نهایی ارجاع خواهد شد

از مصوبات این جلسه می توان به موارد زیر اشاره کرد،

مقرر شد پکیج کامل از اراضی خالی دولتی با برآوردهای مربوطه از نظر میزان تراکم و تعداد واحدهای مسکونی قابل احداث برای جلسه بعد ارائه گردد. و اداره ثبت در اسرع وقت نسبت به ارائه مختصات جغرافیایی اراضی دولتی اقدامات لازم را انجام دهد.

دستور جلسه با عنوان فعالیت پروژه ها در برنامه اجرایی بازآفرینی شهری در سال ۹۸ مصوب گردید و قرار شد جهت تصویب نهایی در اسرع وقت به شرکت بازآفرینی شهری پایدار کشور اعلام گردد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات