گزارش تصویری / روایتی از اقدام و تلاش در حوزه فضای سبز شهری

گزارش تصویری / روایتی از اقدام و تلاش در حوزه فضای سبز شهری

عملیات  اصلاح رفیوژ میانی بلوار شهید نیکبخت

جهت کاشت گونه های مقاوم،اصلاح سیستم آبیاری و اجرای شبکه آبیاری مکانیزه
عملیات اصلاح رفیوژ میانی بلوار الزهرا محله شیخ آباد

جهت کاشت گونه های مقاوم،اصلاح سیستم آبیاری و اجرای شبکه آبیاری مکانیزه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات