*آگهی مزایده عمومی شهرداری شوشتر*

*آگهی مزایده عمومی شهرداری شوشتر*

*آگهی مزایده عمومی شهرداری شوشتر*

شهرداری شوشتر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۸۰،۷۵،۹۶ دوره پنجم شورای اسلامی شهر شوشتر، نسبت به واگذاری یک قطعه زمین تجاری واقع در تعاونی سه کارون ، یکباب مغازه تجاری واقع در خیابان امام خمینی ( ره ) ضلع شرقی و یک واحد تجاری واقع در ابتدای خیابان طالقانی ( مجتمع ولیعصر) از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

تاریخ شروع فروش اسناد روز یکشنبه ۹۷/۱۱/۱۴

تاریخ پایان فروش اسناد ۹۷/۱۲/۴

♦ روابط عمومی شهرداری شوشتر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شوشتر

منبع خبر

شهرداری شوشتر

شهرداری شوشتر

شهرداری شوشتر یک شهرداری در شهر شوشتر می باشد

    نظرات