ادامه جلسات بررسی بودجه پیشنهادی سال ۹۸ شهرداری ساری و سازمان های تابعه در کمیسیون بودجه و حقوقی

ادامه جلسات بررسی بودجه پیشنهادی سال ۹۸ شهرداری ساری و سازمان های تابعه در کمیسیون بودجه و حقوقی

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ساری

    منبع خبر

    شورای شهر ساری

    شورای شهر ساری یک شورای شهر در شهر ساری می باشد

      نظرات