تهیه و تدوین کتاب اطلس رودهای گیلان

کتاب اطلس رودهای گیلان توسط چند تن از پژوهشگران ارشد در زمینه آب‌وهوا و منابع آب استان گیلان آقایان نیما فریدمجتهدی، ابراهیم اسعدی‌اسکویی (کارشناسان اداره کل هواشناسی استان گیلان)، خسرو تاجداریو علی فاتحی(کارشناسان آب منطقه ای گیلان) نگاشته شده است.

اطلس رودهای گیلان، اولین کتاب در نوع خود در گیلان است که در اختیار عموم قرار می‌گیرد. توصیف رودهای گیلان از پدیده‌هایی هستند که بخش مشخصی از سفرنامه‌ها در کتب مرتبط گیلان و جغرافیایی آن را در برمی‌گرفتند. این کتاب چکیده‌ای از طرح‌های تحقیقاتی بی‌شماری است که طی چند دهه اخیر در عرصه حوضه‌های آبریز گیلان انجام شده و ماحصل تجربه‌‌های حاصل از دو دهه فعالیت نگارندگان در زمینه مباحث منابع آب و رودهای استان گیلان است. مبنای مطالعه در این پژوهش، نقشه‌های ۱:۵۰۰۰۰ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است. علاوه‌براین از نقشه‌های رقومی ۱:۲۵۰۰۰ سازمان نقشه‌برداری کشور جهت برداشت عمیق‌تر و تصحیح برخی اطلاعات استفاده شده است. دراین کتاب مباحث مختلفی در رابطه منابع آب استان ارائه شده است. ابتدا، جغرافیای طبیعی گیلان با دیدگاه تاثیر آن بر منابع آب استان گیلان،‌ ویژگی‌های زمین‌ریخت‌شناسی رودخانه‌های گیلان و نقش جغرافیای طبیعی در توزیع شبکه آبراهه‌های استان موردِ بحث قرار گرفته‌است. آب‌وهوای گیلان، به‌عنوان عامل اصلی به وجود آمدن جریان‌های سطحی و رودخانه‌ها هستند موردِ بررسی قرار گرفت. آبدهی رودخانه‌های گیلان به‌عنوانِ پی‌آمد بارش و تغییرهای ماهانه آن از دیگر مطالب ارائه شده‌است. در پایان، توضیحاتی در زمینه هر کدام از رودهای گیلان که دارای پس‌کرانه‌های کوهستانی و حوضه‌ی آبریز مستقلی هستند، بیان شده‌است. این اطلاعات شامل موقعیت جغرافیایی، مهم‌ترین سکونتگاه‌های انسانی در حوضه، شاخه‌ها و رودهای آن، ویژگی‌های هندسی حوضه، برخی از مشخصه‌های آبدهی و بارش حوضه آبریز و در پایان جاذبه‌های طبیعی و انسانی برجسته آن‌ها است. این کتاب توسط چند تن از پژوهشگران ارشد در زمینه آب‌وهوا و منابع آب استان گیلان آقایان نیما فریدمجتهدی، ابراهیم اسعدی‌اسکویی (کارشناسان اداره کل هواشناسی استان گیلان)، خسرو تاجداریو علی فاتحی(کارشناسان آب منطقه ای گیلان) نگاشته شده است. این کتاب با حمایت حوزه هنری استان گیلان و توسط انتشارات فرهنگ ایلیا در رشت به چاپ رسیده است.

شایان ذکر است، از مولفین این کتاب در هفته کتابداری توسط استاندار تقدیر به عمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گیلان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گیلان

    شركت آب منطقه‌ای گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات