انتصاب مهندس جعفر حسین پور بعنوان مجری خطوط فوق توزیع گلستان (۱۳۹۷/۱۱/۲۹)

با توجه به مصوبه کمیته انتخاب و انتصاب مدیران شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان مهندس جعفر حسین پور بعنوان مجری خطوط فوق توزیع گلستان منصوب شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای مازندران

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای مازندران

  شرکت برق منطقه ای مازندران

  شرکت برق منطقه ای مازندران یک شرکت در شهر ساری می باشد

   نظرات