دو انتصاب مدیریتی در برق منطقه ای خوزستان

دو انتصاب مدیریتی در برق منطقه ای خوزستان

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان حکم مدیریت امیر مهمان پذیر به عنوان مدیر امور حمل و نقل و سعید برادران را به عنوان مدیر دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، بر اساس احکام صادره امیر مهمان پذیر به عنوان مدیر امور حمل و نقل منصوب شد تا تحت نظر معاونت مالی و امور پشتیبانی انجام وظیفه نماید.
همچنین سعید برادران به عنوان مدیر دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE منصوب شد تا تحت نظر مدیرعامل شرکت انجام وظیفه کند.
شایان ذکر است، چند وقت پیش از سوی مدیرعامل امیر مهمان پذیر به عنوان سرپرست امور حمل و نقل و سعید برادران به عنوان سرپرست مدیر دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE انتخاب شده بودند.
تمام/

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

  شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

  شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان یک شرکت در شهر زاهدان می باشد

   نظرات