فراخوان تعیین پیمانکار اسکن اسناد

فراخوان تعیین پیمانکار اسکن اسناد

باعنایت به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در نظر دارد، نسبت به واگذاری ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد دفتر کنترل و نظارت گاز،امورمالی و خدمات مهندسی سازمان از طریق مناقصه محدود به ‌شرکت کنندگان در فراخوان واگذار نماید ، لذا مقتضی است مبلغ و مدت زمان پیشنهادی خود را طبق شرایط پیوست که جزء لاینفک مناقصه می باشد ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۰۵ به دبیرخانه این سازمان ‌تحویل نمایید.

آگاهی و رعایت موارد ذیل ضروری می باشد :

 1. مطالعه شرایط اعلام شده که پیوست می باشد (پیوست شماره ۱) و آگاهی لازم از شرایط انجام پروژه
 2. بازدید از محل بایگانی و نمونه اسناد. (تلفن تماس جهت هماهنگی برای بازدید۳۸۲۶۰۸۰۱ الی ۵ داخلی ۲۱۴ و ۲۱۶)
 3. محل انجام پروژه ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد می باشد.
 4. تامین سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز جهت انجام پروژه بر عهده پیمانکار می باشد.

مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه:

پاکت الف:

۱-حاوی رسید سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال که می باید به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع سازمان و یا ‌
به حساب شماره ۲۰۰۰۱۳۳۳۸۰ نزد بانک تجارت یزد به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد واریز گردد.

۲-رزومه فرد شرکت کننده در مناقصه

پاکت ب:

۱-قیمت پیشنهادی با درنظر گرفتن شرایط پیوست نامه (پیوست شماره۲)

ضوابط شرکت در مناقصه :

 1. ضمانت نفرات اول تا سوم،درصورتیکه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند و یا شرایط اعلام شده توسط سازمان را نپذیرند، ضبط خواهد شد.

ابتدا پاکت «الف» توسط کمیسیون معاملات گشایش می یابد و درصورت پذیرش پاکت «الف»، نسبت به بازگشایی پاکت «ب» اقدام می شود و درصورت عدم پذیرش پاکت «الف» ،پاکت «ب» بازگشایی نخواهد شد .

 1. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در رد یا قبول پیشنهادات مجاز می باشد.
 2. به پیشنهادات مبهم و دارای شروط خارج از شرایط پیوست مناقصه ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 3. رعایت کلیه موارد فوق جهت شرکت در مناقصه ، الزامی می باشد. جهت دریافت فرم های پیوست کلیک کنید.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات