صدور ۸۲۱ اخطاریه زیست محیطی برای واحدهای آلاینده خراسان رضوی / آلودگی آب صدر نشین فهرست آلاینده های استان

صدور ۸۲۱ اخطاریه زیست محیطی برای واحدهای آلاینده خراسان رضوی / آلودگی آب صدر نشین فهرست آلاینده های استان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات