هرس کردن درختان بلوار شهدا توسط شهرداری عجب شیر

هرس کردن درختان بلوار شهدا توسط شهرداری عجب شیر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات