تعمیر پل فرحی توسط واحد خدمات شهری شهرداری

تعمیر پل فرحی توسط واحد خدمات شهری شهرداری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیجار

    منبع خبر

    شهرداری بیجار

    شهرداری بیجار یک شهرداری در شهر بیجار می باشد

      نظرات