نشست صمیمی دکتر جافری شهردار بروجرد با ریاست و معاونت محترم سازمان شهرداریها دهیاریهای کشور و دستاوردهای آن

نشست صمیمی دکتر جافری شهردار بروجرد با ریاست و معاونت محترم سازمان شهرداریها دهیاریهای کشور و دستاوردهای آن

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بروجرد

  منبع خبر

  شهرداری بروجرد

  شهرداری بروجرد

  شهرداری بروجرد یک شهرداری در شهر بروجرد می باشد

   نظرات