عیادت رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ساری ا ز علیجان شمشیربند عضو شورای اسلامی شهر ساری

عیادت رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ساری ا ز علیجان شمشیربند عضو شورای اسلامی شهر ساری

اعضای شورای اسلامی شهر ساری پس از برگزاری سی و هشتمین جلسه رسمی خود با حضور در منزل علیجان شمشیربند عضو شورا از وی عیادت کردند.

شمشیربند از چند روز قبل در بستر بیماری بوده و حال عمومی وی رو به بهبودی است.

شورای اسلامی شهر ساری برای ایشان آرزوی شفای عاجل دارد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ساری

    منبع خبر

    شورای شهر ساری

    شورای شهر ساری یک شورای شهر در شهر ساری می باشد

      نظرات