برگزاری یازدهمین جلسه کمیته تحقیقات درشرکت آب منطقه ای همدان

یازدهمین جلسه کمیته تحقیقات با حضور اعضا در شرکت آب منطقه ای همدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، یازدهمین جلسه کمیته تحقیقات با حضور اعضا در محل سالن جلسات شهید صنعتی شرکت برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص بررسی گزارش نهائی پروژه " بررسی علل تغییرات کیفی در دریاچه سد کلان ملایر در برخی از ماه های سال"  تبادل نظر شد.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای همدان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای همدان

    شركت آب منطقه‌ای همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات