انتصاب مدیر امور آبفار رشتخوار بعنوان ریاست کمیته فنی برنامه ایمنی آب شهرستان

انتصاب مدیر امور آبفار رشتخوار بعنوان ریاست کمیته فنی برنامه ایمنی آب شهرستان

طی حکمی از سوی فرماندار رشتخوار، مدیر امور آبفار این شهرستان بعنوان ریاست کمیته فنی برنامه ایمنی آب شهرستان رشتخوار منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، خالقداد عرب در حکم  خود آورده است:

جناب آقای مهندس حسنی

مدیریت محترم امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان رشتخوار

“احتراماً، با توجه به اهمیت اجرای برنامه ایمنی آب در سطح شهرستان بمنظور ارزیابی ریسک و کاهش مخاطرات موجود در سامانه های تامین آب آشامیدنی شهرستان، با  مشارکت سایر ارگانها و با عنایت به تجارب، علاقمندی و نیز مصوبات کمیته فنی ایمنی آب، جنابعالی بعنوان “رئیس کمیته فنی برنامه ایمنی آب شهرستان رشتخوار” تعیین می گردید.

امید است با استعانت از خدای متعال و در راستای وظایف و دستورالعملها و مصوبات برنامه ایمنی آب، با برنامه ریزی و حمایت لازم نسبت به انجام وظایف محوله، تامین آب آشامیدنی سالم ورفع نواقص و ارتقاء وضعیت موجود بصورت مستمر مشارکت فعال داشته باشید.”

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات