برگزاری جلسه هماهنگی اعضای معمار هیات های اجرایی دفاتر نمایندگی

برگزاری جلسه هماهنگی اعضای معمار هیات های اجرایی دفاتر نمایندگی

جلسه هماهنگی اعضای معمار هیات های اجرایی دفاتر نمایندگی شهرستانهای استان اصفهان با هیات رییسه گروه تخصصی معماری با موضوع ایجاد وحدت رویه در خصوص کنترل نقشه های معماری در سراسر استان اصفهان و اجرای سریع این طرح در کل شهرستانها بصورت یکسان و هماهنگ با مرکز استان و اطلاع از مسایل و مشکلات موجود در خدمات مهندسی شهرستانها روز چهارشنبه ۹۷/۱۲/۱ در محل سالن جلسات سازمان برگزار گردید.
در این جلسه مقرر گردید معماران هیاتهای اجرایی بعنوان چشم و بازوهای اجرایی هیات مدیره و گروه تخصصی معماریِ سازمان در شهرستانها ضمن ارتباط تنگاتنگ با مرکز ، مسایل معماری شهرستانها و کنترل نقشه ها و .... را گزارش نموده و با کمک مرکز استان حل و فصل نمایند و پیشنهادات خود در خصوص بهبود مسایل را نیز بصورت مکتوب جهت بررسی و استفاده در استان ارسال نمایند.
در پایان نیز مقرر شد این جلسات بصورت مستمر در اصفهان ادامه یابد .
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات