اطلاعیه برای قبول شدگان آزمون های سراسری ورود به حرفه

اطلاعیه برای قبول شدگان آزمون های سراسری ورود به حرفه

بنا به اعلام اداره کل راه و شهرسازی مستند به نامه دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مدت اعتبار قبولی آزمون های ورود به حرفه حداکثر ۴ سال از زمان برگزاری آزمون می باشد. بدیهی است طبق مفاد دستورالعمل های آزمون های ورود به حرفه ، در صورت گذشت بیش از چهار سال از تاریخ آزمون، قبولی شرکت کنندگان کان لم یکن تلقی می گردد و امکان تمدید قبولی به هیچ وجه مقدور نبوده و متقاضیان می بایست در آزمون های آتی شرکت نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات