برگزاری نشست آموزشی مدیریت سبز در حوزه معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی  توسط کارشناسان محیط زیست فارس

برگزاری نشست آموزشی مدیریت سبز در حوزه معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی توسط کارشناسان محیط زیست فارس

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات