آگهی تجدید مزایده عمومی بهره برداری از ارگ تاریخی نهچیر -نوروز ۱۳۹۸

آگهی تجدید مزایده عمومی بهره برداری از ارگ تاریخی نهچیر -نوروز ۱۳۹۸


لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

منبع خبر

شهرداری مبارکه

شهرداری مبارکه

شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

    نظرات