پیاده روسازی ضلع شمالی خیابان کبودوال توسط

پیاده روسازی ضلع شمالی خیابان کبودوال توسط

پیاده روسازی ضلع شمالی خیابان کبودوال توسط اداره فنی و عمرانی شهرداری علی اباد کتول

پیاده روسازی ضلع شمالی خیابان کبودوال توسط اداره فنی و عمرانی شهرداری علی اباد کتول

پیاده روسازی ضلع شمالی خیابان کبودوال توسط اداره فنی و عمرانی شهرداری علی اباد کتول

پیاده روسازی ضلع شمالی خیابان کبودوال توسط اداره فنی و عمرانی شهرداری علی اباد کتول

پیاده روسازی ضلع شمالی خیابان کبودوال توسط اداره فنی و عمرانی شهرداری علی اباد کتول

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

    منبع خبر

    شهرداری علی آباد کتول

    شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

      نظرات