موضوع: اجاره یک ساله استندها و بیلبوردهای سطح شهر

موضوع: اجاره یک ساله استندها و بیلبوردهای سطح شهر

شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند یک  مصوبه شماره ۹۹ مورخ ۹۷/۹/۲۸شورای  اسلامی شهر رامسر نسبت به اجاره پلاژ ساحل طلایی اقدام نماید.

۱- واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطلاع از سایر شرایط و جزئیات تا مورخ ۹۷/۱۲/۲۱ به شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۱۱۵۵۲۵۰۸۱۱ تماس حاصل فرمائید.

۲- متقاضیان می بایست ۵ درصد مبلغ کارشناسی را به حساب شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی به همان میزان ارائه نمایند.

۳- در صورتی که برندگان اول- دوم- سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۴- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ ۹۷/۱۲/۲۲ خواهد بود.

شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رامسر

  منبع خبر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر یک شهرداری در شهر رامسر می باشد

   نظرات