ترمیم و بازسازی آسفالت تراش واقع درکمربندی جنوبی حدفاصل پل راه آهن شهر...

ترمیم و بازسازی آسفالت تراش واقع درکمربندی جنوبی حدفاصل پل راه آهن شهر...

به گزارش اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری اراک، به همت عوامل اجرایی شهرداری منطقه دو اراک ترمیم و بازسازی توسط آسفالت تراش"ویتکن"واقع درکمربندی جنوبی حدفاصل پل راه آهن شهرک ابوالفضل بطرف بیمارستان امام خمینی(ره( باهمکاری شهرداری منطقه دواراک وعوامل اجرایی خدمات موتوری واکیپ دستی آسفالت سازمان عمران انجام شد.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات